امروز چهارشنبه برابر با 27 ژوئيه 2016

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:18    -    طلوع آفتاب: 05:17     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 21:12     -     نيمه شب: 00:14
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

03:18

طلوع آفتاب

05:17

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

21:12

نيمه شب

00:14