امروز چهارشنبه برابر با 29 ژوئن 2016

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:26    -    طلوع آفتاب: 04:46     -     ظهر شرعی: 13:04     -     مغرب شرعی: 21:37     -     نيمه شب: 00:11
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

02:26

طلوع آفتاب

04:46

ظهر شرعی

13:04

مغرب شرعی

21:37

نيمه شب

00:11