امروز پنجشنبه برابر با 23 اُكتبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:05    -    طلوع آفتاب: 07:38     -     ظهر شرعی: 12:45     -     مغرب شرعی: 18:06     -     نيمه شب: 23:52
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

06:05

طلوع آفتاب

07:38

ظهر شرعی

12:45

مغرب شرعی

18:06

نيمه شب

23:52