امروز پنجشنبه برابر با 30 اُكتبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:16    -    طلوع آفتاب: 06:51     -     ظهر شرعی: 11:44     -     مغرب شرعی: 16:52     -     نيمه شب: 22:51
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:16

طلوع آفتاب

06:51

ظهر شرعی

11:44

مغرب شرعی

16:52

نيمه شب

22:51