امروز شنبه برابر با 20 دسامبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:20    -    طلوع آفتاب: 08:03     -     ظهر شرعی: 11:58     -     مغرب شرعی: 16:08     -     نيمه شب: 23:06
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

06:20

طلوع آفتاب

08:03

ظهر شرعی

11:58

مغرب شرعی

16:08

نيمه شب

23:06