امروز چهارشنبه برابر با 1 اُكتبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:29    -    طلوع آفتاب: 07:01     -     ظهر شرعی: 12:50     -     مغرب شرعی: 18:53     -     نيمه شب: 23:57
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:29

طلوع آفتاب

07:01

ظهر شرعی

12:50

مغرب شرعی

18:53

نيمه شب

23:57