امروز جمعه برابر با 29 آوريل 2016

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:50    -    طلوع آفتاب: 05:36     -     ظهر شرعی: 12:58     -     مغرب شرعی: 20:36     -     نيمه شب: 00:06
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

03:50

طلوع آفتاب

05:36

ظهر شرعی

12:58

مغرب شرعی

20:36

نيمه شب

00:06