امروز دوشنبه برابر با 26 ژانويه 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:10    -    طلوع آفتاب: 07:47     -     ظهر شرعی: 12:13     -     مغرب شرعی: 16:55     -     نيمه شب: 23:21
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

06:10

طلوع آفتاب

07:47

ظهر شرعی

12:13

مغرب شرعی

16:55

نيمه شب

23:21