امروز شنبه برابر با 23 اوت 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:17    -    طلوع آفتاب: 05:59     -     ظهر شرعی: 13:03     -     مغرب شرعی: 20:22     -     نيمه شب: 00:10
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:17

طلوع آفتاب

05:59

ظهر شرعی

13:03

مغرب شرعی

20:22

نيمه شب

00:10