امروز چهارشنبه برابر با 21 فوريه 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:30    -    طلوع آفتاب: 07:02     -     ظهر شرعی: 12:14     -     مغرب شرعی: 17:42     -     نيمه شب: 23:22
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:30

طلوع آفتاب

07:02

ظهر شرعی

12:14

مغرب شرعی

17:42

نيمه شب

23:22