امروز سه شنبه برابر با 3 مارس 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:09    -    طلوع آفتاب: 06:41     -     ظهر شرعی: 12:13     -     مغرب شرعی: 18:00     -     نيمه شب: 23:20
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:09

طلوع آفتاب

06:41

ظهر شرعی

12:13

مغرب شرعی

18:00

نيمه شب

23:20