امروز يكشنبه برابر با 30 اوت 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:32    -    طلوع آفتاب: 06:10     -     ظهر شرعی: 13:01     -     مغرب شرعی: 20:06     -     نيمه شب: 00:08
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:32

طلوع آفتاب

06:10

ظهر شرعی

13:01

مغرب شرعی

20:06

نيمه شب

00:08