امروز يكشنبه برابر با 22 آوريل 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:07    -    طلوع آفتاب: 05:50     -     ظهر شرعی: 12:59     -     مغرب شرعی: 20:24     -     نيمه شب: 00:07
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:07

طلوع آفتاب

05:50

ظهر شرعی

12:59

مغرب شرعی

20:24

نيمه شب

00:07