امروز جمعه برابر با 9 اُكتبر 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:42    -    طلوع آفتاب: 07:14     -     ظهر شرعی: 12:48     -     مغرب شرعی: 18:35     -     نيمه شب: 23:55
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:42

طلوع آفتاب

07:14

ظهر شرعی

12:48

مغرب شرعی

18:35

نيمه شب

23:55