امروز شنبه برابر با 20 سپتامبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:10    -    طلوع آفتاب: 06:43     -     ظهر شرعی: 12:54     -     مغرب شرعی: 19:19     -     نيمه شب: 00:01
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:10

طلوع آفتاب

06:43

ظهر شرعی

12:54

مغرب شرعی

19:19

نيمه شب

00:01