امروز چهارشنبه برابر با 16 آوريل 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:23    -    طلوع آفتاب: 06:03     -     ظهر شرعی: 13:00     -     مغرب شرعی: 20:14     -     نيمه شب: 00:08
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:23

طلوع آفتاب

06:03

ظهر شرعی

13:00

مغرب شرعی

20:14

نيمه شب

00:08