امروز سه شنبه برابر با 25 آوريل 2017

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:00    -    طلوع آفتاب: 05:44     -     ظهر شرعی: 12:59     -     مغرب شرعی: 20:29     -     نيمه شب: 00:06
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:00

طلوع آفتاب

05:44

ظهر شرعی

12:59

مغرب شرعی

20:29

نيمه شب

00:06