امروز يكشنبه برابر با 23 نوامبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:52    -    طلوع آفتاب: 07:32     -     ظهر شرعی: 11:47     -     مغرب شرعی: 16:17     -     نيمه شب: 22:55
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:52

طلوع آفتاب

07:32

ظهر شرعی

11:47

مغرب شرعی

16:17

نيمه شب

22:55