امروز پنجشنبه برابر با 30 ژوئيه 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:25    -    طلوع آفتاب: 05:21     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 21:07     -     نيمه شب: 00:14
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

03:25

طلوع آفتاب

05:21

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

21:07

نيمه شب

00:14