امروز شنبه برابر با 27 اوت 2016

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:26    -    طلوع آفتاب: 06:05     -     ظهر شرعی: 13:02     -     مغرب شرعی: 20:13     -     نيمه شب: 00:09
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:26

طلوع آفتاب

06:05

ظهر شرعی

13:02

مغرب شرعی

20:13

نيمه شب

00:09