امروز شنبه برابر با 2 اوت 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:32    -    طلوع آفتاب: 05:26     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 21:02     -     نيمه شب: 00:14
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

03:32

طلوع آفتاب

05:26

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

21:02

نيمه شب

00:14