امروز جمعه برابر با 12 فوريه 2016

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:46    -    طلوع آفتاب: 07:20     -     ظهر شرعی: 12:15     -     مغرب شرعی: 17:26     -     نيمه شب: 23:23
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:46

طلوع آفتاب

07:20

ظهر شرعی

12:15

مغرب شرعی

17:26

نيمه شب

23:23