امروز سه شنبه برابر با 2 سپتامبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:37    -    طلوع آفتاب: 06:15     -     ظهر شرعی: 13:00     -     مغرب شرعی: 20:00     -     نيمه شب: 00:07
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:37

طلوع آفتاب

06:15

ظهر شرعی

13:00

مغرب شرعی

20:00

نيمه شب

00:07