امروز پنجشنبه برابر با 8 دسامبر 2016

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:10    -    طلوع آفتاب: 07:53     -     ظهر شرعی: 11:53     -     مغرب شرعی: 16:07     -     نيمه شب: 23:00
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

06:10

طلوع آفتاب

07:53

ظهر شرعی

11:53

مغرب شرعی

16:07

نيمه شب

23:00