امروز جمعه برابر با 27 نوامبر 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:58    -    طلوع آفتاب: 07:38     -     ظهر شرعی: 11:48     -     مغرب شرعی: 16:13     -     نيمه شب: 22:56
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:58

طلوع آفتاب

07:38

ظهر شرعی

11:48

مغرب شرعی

16:13

نيمه شب

22:56