امروز سه شنبه برابر با 28 فوريه 2017

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:16    -    طلوع آفتاب: 06:48     -     ظهر شرعی: 12:13     -     مغرب شرعی: 17:54     -     نيمه شب: 23:21
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

05:16

طلوع آفتاب

06:48

ظهر شرعی

12:13

مغرب شرعی

17:54

نيمه شب

23:21