امروز سه شنبه برابر با 17 ژانويه 2017

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:18    -    طلوع آفتاب: 07:58     -     ظهر شرعی: 12:11     -     مغرب شرعی: 16:39     -     نيمه شب: 23:18
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

06:18

طلوع آفتاب

07:58

ظهر شرعی

12:11

مغرب شرعی

16:39

نيمه شب

23:18