امروز يكشنبه برابر با 26 اُكتبر 2014

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:10    -    طلوع آفتاب: 07:44     -     ظهر شرعی: 12:45     -     مغرب شرعی: 18:00     -     نيمه شب: 23:52
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

06:10

طلوع آفتاب

07:44

ظهر شرعی

12:45

مغرب شرعی

18:00

نيمه شب

23:52