امروز جمعه برابر با 28 اُكتبر 2016

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:13    -    طلوع آفتاب: 07:47     -     ظهر شرعی: 12:44     -     مغرب شرعی: 17:56     -     نيمه شب: 23:52
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

06:13

طلوع آفتاب

07:47

ظهر شرعی

12:44

مغرب شرعی

17:56

نيمه شب

23:52