امروز سه شنبه برابر با 28 آوريل 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:52    -    طلوع آفتاب: 05:38     -     ظهر شرعی: 12:58     -     مغرب شرعی: 20:34     -     نيمه شب: 00:06
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

03:52

طلوع آفتاب

05:38

ظهر شرعی

12:58

مغرب شرعی

20:34

نيمه شب

00:06