امروز جمعه برابر با 27 مارس 2015

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:14    -    طلوع آفتاب: 05:47     -     ظهر شرعی: 12:06     -     مغرب شرعی: 18:41     -     نيمه شب: 23:14
     

اوقات شرعی جهان

این صفحه در دست ساخت می باشد. لطفا بعدا مراجعه فرمائید!

اذان صبح

اذان صبح

04:14

طلوع آفتاب

05:47

ظهر شرعی

12:06

مغرب شرعی

18:41

نيمه شب

23:14