برگزاری مراسم سوگواری در دهه آخر ماه صفر 1440 در مرکز اسلامی انگلیس

 

 سایر مراکز اسلامی

مرکز اسلامی منچستر

مرکز اسلامی نیوکاسل

مرکز اسلامی بیرمنگهام

مرکز اسلامی گلاسکو (الهدی)