اخبار

مرکز اسلامی انگليس

 

درخواست کمک مرکز اسلامی انگلیس برای حادثه دیدگان زلزله در جمهوری اسلامی ایران

بازگشت

بسم الله الرحمن الرحيم
در پی وقوع حادثه زلزله در مناطق غرب کشور جمهوری اسلامی ایران و وارد شدن تلفات و خسارات جانی ومالی فراوان به مردم، مرکز اسلامی انگليس ضمن اظهار همدردی با خانواده های داغدار و سانحه ديده ناشی از زلزله، از عموم خواهران وبرادران ايمانی درخواست می کند تا برای کمک به همکيشان خود در ایران بپا خيزند و با عمل به وظيفه دينی وتعهدات انسانی خود آوارگان و سانحه ديدگان ناشی از این حادثه را ياری رسانند.
به همين منظور مرکز اسلامی انگليس آمادگی دارد تا کمکهای مالی مردم مسلمان مقيم انگلیس را جمع آوری کرده و برای کمک به آسيب دیدگان ارسال نمايد.
از اينرو خواهران وبرادران ايمانی می توانند کمکهای نقدی خود را در صندوقی که در رسپشن مرکز اسلامی انگليس گذاشته شده واریز نمایند و يا بصورت چک بنام Islamic Centre of England به اين مرکز پست کنند و یا بصورت آن لاین به حسابهای زیر منتقل نمایند.
Islamic Centre of England - Imdad – Acc. No: 21075361 – Sort Code: 60-83-04 – Ref: Earthquake
یا از طریق لینک کمک به زلزله زدگان در سایت مرکز اسلامی انگلیس: www.ic-el.com