آرشيو اخبار مرکز اسلامی

  برنامه ها و رويدادها

 

 

صفحه   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 برگزاری پنجاه و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته "

24 ژوئن 2010
برگزاری پنجاه و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامی انگليس مرکز اسلامی انگليس در جمعه اين هفته نيز ميزبان برگزاری پنجاه و پنجمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن
... بيشتر


 برگزاری پنجاه و چهارمين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته "

18 ژوئن 2010
برگزاری پنجاه و چهارمين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامی انگليس پنجاه و چهارمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن در روزجمعه 18 ماه ژون 2010 با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزا
... بيشتر


 برگزاری پنجاه و سومين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته "

11 ژوئن 2010
برگزاری پنجاه و سومين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامی انگليس مرکز اسلامی انگليس اين هفته نيز ميزبان پنجاه و سومين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن در روزجمعه 11 ماه ژون 20
... بيشتر


 برگزاری پنجاه و دومين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته "

28 مى 2010
برگزاری پنجاه و دومين نشست هفتگی فارسی زبانان تحت عنوان " ديدار هفته " در مرکز اسلامی انگليس پنجاه و دومين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن در روزجمعه 28 ماه می 2010 و با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث
... بيشتر


 برگزاری پنجاه و يکمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

21 مى 2010
برگزاری پنجاه و يکمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " مرکز اسلامی انگليس در روزجمعه 21 ماه می 2010 ميزبان پنجاه و يکمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حض
... بيشتر


 برگزاری پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

14 مى 2010
برگزاری پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " مرکز اسلامی انگليس در روزجمعه چهاردهم ماه می 2010 ميزبان پنجاهمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور عل
... بيشتر


 برگزاری چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

7 مى 2010
برگزاری چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و نهمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دينی ، فرهنگی و اجتما
... بيشتر


 برگزاری چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

30 آوريل 2010
برگزاری چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و هشتمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دينی ، فرهنگی و اجت
... بيشتر


 ادامه بحث " زندگي پس از زندگي " در چهل و هفتمين نشست ديدار هفته فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس

23 آوريل 2010
ادامه بحث " زندگي پس از زندگي " در چهل و هفتمين نشست ديدار هفته فارسي زبانان در مرکز اسلامي انگليس چهل و هفتمين نشست هفتگي فارسي زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد ديني ، فرهنگي و اجتماعي ؛ در روزجمع
... بيشتر


 برگزاری چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس

16 آوريل 2010
برگزاری چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان در مرکز اسلامی انگليس تحت عنوان " ديدار هفته " چهل و ششمين نشست هفتگی فارسی زبانان مقيم لندن تحت عنوان " ديدار هفته " با حضور علاقمندان به شرکت در مباحث آزاد دين®
... بيشتر


صفحه   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  

 

 سایر مراکز اسلامی

مرکز اسلامی منچستر

مرکز اسلامی نیوکاسل

مرکز اسلامی بیرمنگهام

مرکز اسلامی گلاسکو (الهدی)