امروز دوشنبه برابر با 20 نوامبر 2017

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:48    -    طلوع آفتاب: 07:27     -     ظهر شرعی: 11:46     -     مغرب شرعی: 16:20     -     نيمه شب: 22:54
     

پاسخ به سئوالات شرعی

 

برادر / خواهر ايمانی

لطفا مسئلۀ شرعی خود را در فرم ذيل مرقوم و ارسال نمائيد. 

همچنين شما می توانيد در ساعات اداری با قسمت پاسخ به سئوالات شرعی مرکز اسلامی با شماره تلفن: 02076045500 تماس حاصل فرمائيد.

 
نام و نام خانوادگی
کشور
ايميل

متن سئوال

 

 

اذان صبح

اذان صبح

05:48

طلوع آفتاب

07:27

ظهر شرعی

11:46

مغرب شرعی

16:20

نيمه شب

22:54