امروز پنجشنبه برابر با 20 فوريه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:32    -    طلوع آفتاب: 07:04     -     ظهر شرعی: 12:14     -     مغرب شرعی: 17:40     -     نيمه شب: 23:22
     

پاسخ به سئوالات شرعی

 

برادر / خواهر ايمانی

لطفا مسئلۀ شرعی خود را در فرم ذيل مرقوم و ارسال نمائيد. 

همچنين شما می توانيد در ساعات اداری با قسمت پاسخ به سئوالات شرعی مرکز اسلامی با شماره تلفن: 02076045500 تماس حاصل فرمائيد.

 
نام و نام خانوادگی
کشور
ايميل

متن سئوال

 

 

اذان صبح

اذان صبح

05:32

طلوع آفتاب

07:04

ظهر شرعی

12:14

مغرب شرعی

17:40

نيمه شب

23:22