امروز دوشنبه برابر با 22 اُكتبر 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:03    -    طلوع آفتاب: 07:37     -     ظهر شرعی: 12:45     -     مغرب شرعی: 18:08     -     نيمه شب: 23:52
     

پاسخ به سئوالات شرعی

 

برادر / خواهر ايمانی

لطفا مسئلۀ شرعی خود را در فرم ذيل مرقوم و ارسال نمائيد. 

همچنين شما می توانيد در ساعات اداری با قسمت پاسخ به سئوالات شرعی مرکز اسلامی با شماره تلفن: 02076045500 تماس حاصل فرمائيد.

 
نام و نام خانوادگی
کشور
ايميل

متن سئوال

 

 

اذان صبح

اذان صبح

06:03

طلوع آفتاب

07:37

ظهر شرعی

12:45

مغرب شرعی

18:08

نيمه شب

23:52