امروز جمعه برابر با 18 ژانويه 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:17    -    طلوع آفتاب: 07:57     -     ظهر شرعی: 12:11     -     مغرب شرعی: 16:41     -     نيمه شب: 23:19
     

پاسخ به سئوالات شرعی

 

برادر / خواهر ايمانی

لطفا مسئلۀ شرعی خود را در فرم ذيل مرقوم و ارسال نمائيد. 

همچنين شما می توانيد در ساعات اداری با قسمت پاسخ به سئوالات شرعی مرکز اسلامی با شماره تلفن: 02076045500 تماس حاصل فرمائيد.

 
نام و نام خانوادگی
کشور
ايميل

متن سئوال

 

 

اذان صبح

اذان صبح

06:17

طلوع آفتاب

07:57

ظهر شرعی

12:11

مغرب شرعی

16:41

نيمه شب

23:19