امروز دوشنبه برابر با 27 مى 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:45    -    طلوع آفتاب: 04:53     -     ظهر شرعی: 12:58     -     مغرب شرعی: 21:18     -     نيمه شب: 00:05
     

پاسخ به سئوالات شرعی

 

برادر / خواهر ايمانی

لطفا مسئلۀ شرعی خود را در فرم ذيل مرقوم و ارسال نمائيد. 

همچنين شما می توانيد در ساعات اداری با قسمت پاسخ به سئوالات شرعی مرکز اسلامی با شماره تلفن: 02076045500 تماس حاصل فرمائيد.

 
نام و نام خانوادگی
کشور
ايميل

متن سئوال

 

 

اذان صبح

اذان صبح

02:45

طلوع آفتاب

04:53

ظهر شرعی

12:58

مغرب شرعی

21:18

نيمه شب

00:05