امروز دوشنبه برابر با 18 مارس 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:35    -    طلوع آفتاب: 06:08     -     ظهر شرعی: 12:09     -     مغرب شرعی: 18:25     -     نيمه شب: 23:16
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Seminar - The AWAITED SAVIOUR- July 2012-

اذان صبح

اذان صبح

04:35

طلوع آفتاب

06:08

ظهر شرعی

12:09

مغرب شرعی

18:25

نيمه شب

23:16