امروز يكشنبه برابر با 22 ژوئيه 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:07    -    طلوع آفتاب: 05:10     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 21:18     -     نيمه شب: 00:14
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Seminar - The AWAITED SAVIOUR- July 2012-

اذان صبح

اذان صبح

03:07

طلوع آفتاب

05:10

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

21:18

نيمه شب

00:14