امروز جمعه برابر با 14 دسامبر 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:16    -    طلوع آفتاب: 07:59     -     ظهر شرعی: 11:55     -     مغرب شرعی: 16:07     -     نيمه شب: 23:03
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Seminar - The AWAITED SAVIOUR- July 2012-

اذان صبح

اذان صبح

06:16

طلوع آفتاب

07:59

ظهر شرعی

11:55

مغرب شرعی

16:07

نيمه شب

23:03