امروز دوشنبه برابر با 24 سپتامبر 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:17    -    طلوع آفتاب: 06:50     -     ظهر شرعی: 12:53     -     مغرب شرعی: 19:09     -     نيمه شب: 00:00
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Seminar - The AWAITED SAVIOUR- July 2012-

اذان صبح

اذان صبح

05:17

طلوع آفتاب

06:50

ظهر شرعی

12:53

مغرب شرعی

19:09

نيمه شب

00:00