امروز سه شنبه برابر با 1 دسامبر 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:03    -    طلوع آفتاب: 07:44     -     ظهر شرعی: 11:50     -     مغرب شرعی: 16:10     -     نيمه شب: 22:57
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Azadari For Imam - by HIWM S. Makki-

اذان صبح

اذان صبح

06:03

طلوع آفتاب

07:44

ظهر شرعی

11:50

مغرب شرعی

16:10

نيمه شب

22:57