امروز پنجشنبه برابر با 12 دسامبر 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:14    -    طلوع آفتاب: 07:57     -     ظهر شرعی: 11:54     -     مغرب شرعی: 16:07     -     نيمه شب: 23:02
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Survival Of The Message - By HIWM Sheikh Bahmanpour-

اذان صبح

اذان صبح

06:14

طلوع آفتاب

07:57

ظهر شرعی

11:54

مغرب شرعی

16:07

نيمه شب

23:02