امروز دوشنبه برابر با 24 فوريه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:24    -    طلوع آفتاب: 06:56     -     ظهر شرعی: 12:14     -     مغرب شرعی: 17:47     -     نيمه شب: 23:22
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-The Auspious Month Of Ramadhan 2011 - by HIWM Dr M A Shomali-

اذان صبح

اذان صبح

05:24

طلوع آفتاب

06:56

ظهر شرعی

12:14

مغرب شرعی

17:47

نيمه شب

23:22