امروز يكشنبه برابر با 5 آوريل 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:51    -    طلوع آفتاب: 06:27     -     ظهر شرعی: 13:03     -     مغرب شرعی: 19:56     -     نيمه شب: 00:11
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Muharram (Dec) 2009 Programme - Sheikh Idris-

اذان صبح

اذان صبح

04:51

طلوع آفتاب

06:27

ظهر شرعی

13:03

مغرب شرعی

19:56

نيمه شب

00:11