امروز دوشنبه برابر با 20 ژانويه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:16    -    طلوع آفتاب: 07:55     -     ظهر شرعی: 12:12     -     مغرب شرعی: 16:44     -     نيمه شب: 23:19
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-27th of Rajab (The Day of Mabath) by Hujjat Ul-Islam Dr. Shomali-

اذان صبح

اذان صبح

06:16

طلوع آفتاب

07:55

ظهر شرعی

12:12

مغرب شرعی

16:44

نيمه شب

23:19