امروز شنبه برابر با 7 دسامبر 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:09    -    طلوع آفتاب: 07:52     -     ظهر شرعی: 11:52     -     مغرب شرعی: 16:07     -     نيمه شب: 23:00
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-27th of Rajab (The Day of Mabath) by Hujjat Ul-Islam Dr. Shomali-

اذان صبح

اذان صبح

06:09

طلوع آفتاب

07:52

ظهر شرعی

11:52

مغرب شرعی

16:07

نيمه شب

23:00