امروز شنبه برابر با 8 اوت 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:45    -    طلوع آفتاب: 05:35     -     ظهر شرعی: 13:06     -     مغرب شرعی: 20:52     -     نيمه شب: 00:13
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-27th of Rajab (The Day of Mabath) by Hujjat Ul-Islam Dr. Shomali-

اذان صبح

اذان صبح

03:45

طلوع آفتاب

05:35

ظهر شرعی

13:06

مغرب شرعی

20:52

نيمه شب

00:13