امروز چهارشنبه برابر با 27 ژانويه 2021

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:09    -    طلوع آفتاب: 07:46     -     ظهر شرعی: 12:13     -     مغرب شرعی: 16:56     -     نيمه شب: 23:21
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-27th of Rajab (The Day of Mabath) by Hujjat Ul-Islam Dr. Shomali-

اذان صبح

اذان صبح

06:09

طلوع آفتاب

07:46

ظهر شرعی

12:13

مغرب شرعی

16:56

نيمه شب

23:21