امروز چهارشنبه برابر با 5 اوت 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:38    -    طلوع آفتاب: 05:30     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 20:57     -     نيمه شب: 00:14
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-DAY OF MABATH - By Mr Abbas Jaffer-

اذان صبح

اذان صبح

03:38

طلوع آفتاب

05:30

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

20:57

نيمه شب

00:14