امروز سه شنبه برابر با 25 فوريه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:22    -    طلوع آفتاب: 06:54     -     ظهر شرعی: 12:14     -     مغرب شرعی: 17:49     -     نيمه شب: 23:21
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-The Relationship between Husband and Wife in Islam - By Sheikh Ahmed Haneef-

اذان صبح

اذان صبح

05:22

طلوع آفتاب

06:54

ظهر شرعی

12:14

مغرب شرعی

17:49

نيمه شب

23:21