امروز سه شنبه برابر با 14 ژوئيه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:50    -    طلوع آفتاب: 05:00     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 21:28     -     نيمه شب: 00:13
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Imam Sadiq (as): The Embodiment of the Islamic Spirit-

اذان صبح

اذان صبح

02:50

طلوع آفتاب

05:00

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

21:28

نيمه شب

00:13