امروز پنجشنبه برابر با 9 آوريل 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:41    -    طلوع آفتاب: 06:18     -     ظهر شرعی: 13:02     -     مغرب شرعی: 20:02     -     نيمه شب: 00:10
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Imam Sadiq (as): The Embodiment of the Islamic Spirit-

اذان صبح

اذان صبح

04:41

طلوع آفتاب

06:18

ظهر شرعی

13:02

مغرب شرعی

20:02

نيمه شب

00:10