امروز چهارشنبه برابر با 11 دسامبر 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:13    -    طلوع آفتاب: 07:56     -     ظهر شرعی: 11:54     -     مغرب شرعی: 16:07     -     نيمه شب: 23:02
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

- Imam Khomeini Conference - Father Of The Revolution-

اذان صبح

اذان صبح

06:13

طلوع آفتاب

07:56

ظهر شرعی

11:54

مغرب شرعی

16:07

نيمه شب

23:02