امروز دوشنبه برابر با 13 ژوئيه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:48    -    طلوع آفتاب: 04:59     -     ظهر شرعی: 13:06     -     مغرب شرعی: 21:28     -     نيمه شب: 00:13
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

- Imam Khomeini Conference - Father Of The Revolution-

اذان صبح

اذان صبح

02:48

طلوع آفتاب

04:59

ظهر شرعی

13:06

مغرب شرعی

21:28

نيمه شب

00:13