امروز شنبه برابر با 4 آوريل 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:53    -    طلوع آفتاب: 06:29     -     ظهر شرعی: 13:04     -     مغرب شرعی: 19:54     -     نيمه شب: 00:11
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Imam Khomeini Conference (June 2012) - Reflections on LEADERSHIP-

اذان صبح

اذان صبح

04:53

طلوع آفتاب

06:29

ظهر شرعی

13:04

مغرب شرعی

19:54

نيمه شب

00:11