امروز شنبه برابر با 28 نوامبر 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:59    -    طلوع آفتاب: 07:39     -     ظهر شرعی: 11:49     -     مغرب شرعی: 16:12     -     نيمه شب: 22:56
     

آرشيو ديجيتال > پخش برنامه

 

-Anniversary of Malcolm X - by Sheikh Ahmed Haneef (28..02.2010)-

اذان صبح

اذان صبح

05:59

طلوع آفتاب

07:39

ظهر شرعی

11:49

مغرب شرعی

16:12

نيمه شب

22:56