يكشنبه - - 18 نوامبر 2018

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:45    -    طلوع آفتاب: 07:24     -     ظهر شرعی: 11:46     -     مغرب شرعی: 16:22     -     نيمه شب: 22:53

     

اشـــعار عاشورایی  
 


 

اذان صبح

اذان صبح

05:45

طلوع آفتاب

07:24

ظهر شرعی

11:46

مغرب شرعی

16:22

نيمه شب

22:53