امروز سه شنبه برابر با 19 سپتامبر 2017

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:09    -    طلوع آفتاب: 06:42     -     ظهر شرعی: 12:54     -     مغرب شرعی: 19:21     -     نيمه شب: 00:02
     

آرشيو برنامه های محرم 1434

 

 

رديف

سخنران

مداح

تاريخ

1

اول محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

اول محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/16

2

دوم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

دوم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/17

3

سوم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

سوم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/18

4

چهارم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

چهارم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/19

5

پنجم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

پنجم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/20

6

ششم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

ششم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/21

7

هفتم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

هفتم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/22

8

شب تاسوي حسيني - محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

شب تاسوعاي حسيني - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/23

9

شب عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

شب عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/24

10

شب شام غريبان- محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

شب شام غريبان - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/25

11

روز عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين بهمن پور

روز عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/25

اذان صبح

اذان صبح

05:09

طلوع آفتاب

06:42

ظهر شرعی

12:54

مغرب شرعی

19:21

نيمه شب

00:02