امروز سه شنبه برابر با 13 نوامبر 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:38    -    طلوع آفتاب: 07:15     -     ظهر شرعی: 11:45     -     مغرب شرعی: 16:29     -     نيمه شب: 22:53
     

آرشيو برنامه های محرم 1434

 

 

رديف

سخنران

مداح

تاريخ

1

اول محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

اول محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/16

2

دوم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

دوم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/17

3

سوم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

سوم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/18

4

چهارم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

چهارم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/19

5

پنجم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

پنجم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/20

6

ششم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

ششم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/21

7

هفتم محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

هفتم محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/22

8

شب تاسوي حسيني - محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

شب تاسوعاي حسيني - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/23

9

شب عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

شب عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/24

10

شب شام غريبان- محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين معزي

شب شام غريبان - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/25

11

روز عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - سخنراني حجت الاسلام و المسلمين بهمن پور

روز عاشوراي حسيني - محرم 2012-1434 - مداحي حاج بهزاد مولايي

2012/11/25

اذان صبح

اذان صبح

05:38

طلوع آفتاب

07:15

ظهر شرعی

11:45

مغرب شرعی

16:29

نيمه شب

22:53