اذان صبح

Programmes

 

Papers

Imamate and Wilayah, Part VI

The Message of Thaqalayn, vol. 14, no. 1, Spring 2013, Issue 53, pg. 123-132.

Imamate and Wilayah, Part V

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 4, Winter 2013, Issue 52, pg. 129-139.

Morayl System of Islam

Islamic Reference Series, vol. 6: Ethics, published by the Institute of Islamic Studies, London, pg. 41-60.

Imamate and Wilayah, Part III

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 4, Winter 2012, Issue 48, pg. 141-160.

Imamate and Wilayah, Part IV

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 1, Spring 2012, Issue 49, pg. 127-155.

Understanding God's Mercy, Part V

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 4, Winter 2012, Issue 48, pg. 7-25.

Understanding God's Mercy, Part VI

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 1, Spring 2012, Issue 49, pg. 7-19.

Understanding God's Mercy, Part VII

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 2, Summer 2012, Issue 50, pg. 7-21.

Understanding God's Mercy, Part VIII

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 3, Autumn 2012, Issue 51, pg. 7-34.

The Virtues of Imam Husayn (a) and His Companions

The Message of Thaqalayn, vol. 13, no. 3, Autumn 2012, Issue 51, pg. 131-144.

Imamate and Wilayah, Part II

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 3, Autumn 2011, Issue 47, pg. 121-138.

Understanding God's Mercy, Part IV

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 3, Autumn 2011, Issue 47, pg. 7-24.

Understanding God's Mercy, Part III

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 2, Summer 2011, Issue 46, pg. 7-24.

Understanding God's Mercy, Part I

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 4, Winter 2011, Issue 44, pg. 13-29.

Imamate and Wilayah, Part I

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 2, Summer 2011, Issue 46, pg. 115-140.

Hijab and Family Life

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 4, Winter 2011, Issue 44, pg. 93-108.

Understanding God's Mercy, Part II

The Message of Thaqalayn, vol. 12, no. 1, Spring 2011, Issue 45, pg. 7-23.

A Glance at the Process of Self-development

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 4, Winter 2010, Issue 40, pg. 17-36.

Outcomes of the Spiritual Journey

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 3, Autumn 2010, Issue 43, pg. 13-21

Religion and Freedom

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 3, Autumn 2010, Issue 43, pg. 129-144.

علم اخلاق و فلسفه اخلاق؛ تأملي درباره حوزه هاي مختلف مطالعات اخلاقي

Journal of Ma'rifat e Akhlaghi, No. 3, Summer 2010.

Key Concepts in Islamic Spirituality: Love, Thankfulness and Humbleness

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 2, Summer 2010, Issue 42, pg. 15-33.

The Merits of Fasting and the Month of Ramadan

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 2, Summer 2010, Issue 42, pg. 104-112.

Moral Characteristics of the Prophets: A Qur'anic Perspective

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 1, Spring 2010, Issue 41, pg. 47-69.

Practical Instruction for Spiritual Journey

The Message of Thaqalayn, vol. 11, no. 1, Spring 2010, Issue 41, pg. 15-28.

جستاري در عقل نظري و عقل عملي(Persian)

Ma'rifat Falsafi, Vol. 6, Issue 3, Spring 2010, pg213-262.

نسبيت گرايي اخلاقي: نماها و مبناها (Persian)

Pajuhesh haye Falsafi Kalami, Vol. 11, No. 2, Issue 42 Spring 2010, pp. 56 - 77.

Different Methodological Approaches to Spirituality

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 2, Summer 2009, Issue 38, pg. 39-46.

Reason, Faith & Authority: A Shi'ite Perspective

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 2, Summer 2009, Issue 38, pg. 117-152.

Divine Revelation: An Islamic Perspective on Divine Guidance and Human Understanding

Islamic Reference Series, vol. 2 , 2009, pg. 11-38

واکاوي ولايت و ابعاد اجتماعي آن (Persian)

Journal of Elahyat Ejtemayi, Issue 1, Summer 2009

The Significance of Self-control and Self-purification

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 1, Winter 2009, Issue 41, pg. 53-66

A Probe into Wilayah and its Social Dimensions

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 3, Winter 2010, Issue 39, pg. 69-116.

Different Treatments of Spirituality

The Message of Thaqalayn, vol. 10, no. 3, Winter 2010, Issue 39, pg. 31-42.

عقل گرايي در انديشه شيعي (Persian)

Journal of Shi’a Shenasi, Issue 9, Spring 2005

مصاحبه علمي (Persian)

Journal of Shi’a Shenasi, Issue 5, Spring 2004

گزارش سفر به تانزانيا (Persian)

Journal of Shi’a Shenasi, Issue 8, Winter 2005

پايه هاي اخلاق: سرشت، نياز و افعال اختياري (Persian)

Ma'rifat Falsafi, Vol. 5, Issue 1, Winter 2007, pg 219-262.

Human Nature and Nature of Morality

Journal of Religious Thought, Issue 25, Winter 2008.

Aspects of Environmental Ethics: An Islamic Perspective

Thinking Faith, The Online Journal of The British Jesuits November 2008.

,ولابت و بعد جمعي آن (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 132, Winter 2008

Image of God in the Qur'an

Islamic Reference Series, Volume 1, God: Existence and Attributes.

ارزش حيات در اسلام (Persian)

Hamshahri, kherad naameh, Issue 24, Summer 2004

Islamic Bioethics: A General Scheme

Journal of Medical Ethics and History of Medicine 2008, 1:1

جهت قضيه و جهان هاي ممکن (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 62, Winter 2003

جايگاه دين در غرب (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 63, Winter 2003

دين و زبان تمثيلي (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 19, Winter 1997

گوناگون کلامي (Persian)

Journal of Kalaam Islaam, Vol. 7, Issue 25 pg 90-93.

پايان فضيلت 6 ,نقد تفکر اخلاقي جوامع نوين (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 16, Spring 1996, pg 78-81.

پايان فضيلت 5 ,نقد تفکر اخلاقي جوامع نوين (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 15, Winter 1996, pg 51-58.

ليبراليسم در چالش (Persian)

Journal of Howza wa Danishgah, Issue 8, Autumn 1996

پايان فضيلت 4 ,نقد تفکر اخلاقي جوامع نوين (Persian)

Journal of Ma’rifat, Issue 14, Autumn 1995, pg 80-84.