امروز شنبه برابر با 23 فوريه 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:26    -    طلوع آفتاب: 06:58     -     ظهر شرعی: 12:14     -     مغرب شرعی: 17:45     -     نيمه شب: 23:22
     

نوای دل  

امام حسین كریمی Download
حضرت رقیه كریمی Download
حضرت علی اصغر كریمی Download
حضرت حر 1 محمد طاهری Download
حضرت حر 2 محمد طاهری Download
حضرت علی اصغر محمد طاهری Download
حضرت علی اكبر محمد طاهری Download
حضرت قاسم محمد طاهری Download
روضه علی اصغر محمد طاهری Download
طفلان زینب محمد طاهری Download
ورود به كربلا محمد طاهری Download
حضرت رقیه بنی فاطمه Download
حضرت علی اصغر بنی فاطمه Download
حضرت قاسم حدادیان Download
حضرت علی اكبر حدادیان Download
حضرت علی اصغر حدادیان Download
طفلان زینب حدادیان Download
حضرت رقیه خلج Download
حضرت علی اصغر خلج Download
حضرت علی اكبر خلج Download
ورود به كربلا خلج Download
حضرت علی اصغر سیب سرخی Download
حضرت قاسم سیب سرخی Download
ورود به كربلا سیب سرخی Download
امام حسین میردامادی Download
حضرت عبدالله میردامادی Download
حضرت علی اصغر 1 میردامادی Download
حضرت علی اصغر 2 میردامادی Download
حضرت قاسم 1 میردامادی Download
حضرت قاسم 2 میردامادی Download
طفلان زینب میردامادی Download
ورود به كربلا میردامادی Download
حضرت علی اصغر فیضی Download
ورود به كربلا ارضی Download
 

اذان صبح

اذان صبح

05:26

طلوع آفتاب

06:58

ظهر شرعی

12:14

مغرب شرعی

17:45

نيمه شب

23:22