امروز شنبه برابر با 17 نوامبر 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:44    -    طلوع آفتاب: 07:22     -     ظهر شرعی: 11:46     -     مغرب شرعی: 16:24     -     نيمه شب: 22:53
     
 

اذان صبح

اذان صبح

05:44

طلوع آفتاب

07:22

ظهر شرعی

11:46

مغرب شرعی

16:24

نيمه شب

22:53