جمعه - - 28 ژوئيه 2017

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 03:20    -    طلوع آفتاب: 05:18     -     ظهر شرعی: 13:07     -     مغرب شرعی: 21:10     -     نيمه شب: 00:14

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

03:20

طلوع آفتاب

05:18

ظهر شرعی

13:07

مغرب شرعی

21:10

نيمه شب

00:14