دوشنبه - - 18 ژوئن 2018

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:20    -    طلوع آفتاب: 04:43     -     ظهر شرعی: 13:02     -     مغرب شرعی: 21:36     -     نيمه شب: 00:09

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

02:20

طلوع آفتاب

04:43

ظهر شرعی

13:02

مغرب شرعی

21:36

نيمه شب

00:09