دوشنبه - - 29 مى 2017

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:41    -    طلوع آفتاب: 04:51     -     ظهر شرعی: 12:58     -     مغرب شرعی: 21:20     -     نيمه شب: 00:05

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

02:41

طلوع آفتاب

04:51

ظهر شرعی

12:58

مغرب شرعی

21:20

نيمه شب

00:05