يكشنبه - - 22 آوريل 2018

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:07    -    طلوع آفتاب: 05:50     -     ظهر شرعی: 12:59     -     مغرب شرعی: 20:24     -     نيمه شب: 00:07

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

04:07

طلوع آفتاب

05:50

ظهر شرعی

12:59

مغرب شرعی

20:24

نيمه شب

00:07