يكشنبه - - 19 نوامبر 2017

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:47    -    طلوع آفتاب: 07:25     -     ظهر شرعی: 11:46     -     مغرب شرعی: 16:21     -     نيمه شب: 22:54

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

05:47

طلوع آفتاب

07:25

ظهر شرعی

11:46

مغرب شرعی

16:21

نيمه شب

22:54