دوشنبه - - 24 آوريل 2017

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:02    -    طلوع آفتاب: 05:46     -     ظهر شرعی: 12:59     -     مغرب شرعی: 20:27     -     نيمه شب: 00:06

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

04:02

طلوع آفتاب

05:46

ظهر شرعی

12:59

مغرب شرعی

20:27

نيمه شب

00:06