يكشنبه - - 22 ژانويه 2017

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:14    -    طلوع آفتاب: 07:52     -     ظهر شرعی: 12:12     -     مغرب شرعی: 16:48     -     نيمه شب: 23:20

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

06:14

طلوع آفتاب

07:52

ظهر شرعی

12:12

مغرب شرعی

16:48

نيمه شب

23:20