دوشنبه - - 25 سپتامبر 2017

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:19    -    طلوع آفتاب: 06:51     -     ظهر شرعی: 12:52     -     مغرب شرعی: 19:07     -     نيمه شب: 23:59

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

05:19

طلوع آفتاب

06:51

ظهر شرعی

12:52

مغرب شرعی

19:07

نيمه شب

23:59