پنجشنبه - - 19 آوريل 2018

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:15    -    طلوع آفتاب: 05:56     -     ظهر شرعی: 13:00     -     مغرب شرعی: 20:19     -     نيمه شب: 00:07

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

04:15

طلوع آفتاب

05:56

ظهر شرعی

13:00

مغرب شرعی

20:19

نيمه شب

00:07