دوشنبه - - 27 مارس 2017

 

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:14    -    طلوع آفتاب: 06:47     -     ظهر شرعی: 13:06     -     مغرب شرعی: 19:41     -     نيمه شب: 00:14

     
     

پخش برنامه‌های راديويي

 

 

 

اذان صبح

اذان صبح

05:14

طلوع آفتاب

06:47

ظهر شرعی

13:06

مغرب شرعی

19:41

نيمه شب

00:14