امروز چهارشنبه برابر با 27 اُكتبر 2021

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:11    -    طلوع آفتاب: 06:45     -     ظهر شرعی: 11:44     -     مغرب شرعی: 16:58     -     نيمه شب: 22:52
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

05:11

طلوع آفتاب

06:45

ظهر شرعی

11:44

مغرب شرعی

16:58

نيمه شب

22:52