امروز چهارشنبه برابر با 19 فوريه 2020

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:34    -    طلوع آفتاب: 07:06     -     ظهر شرعی: 12:15     -     مغرب شرعی: 17:38     -     نيمه شب: 23:22
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

05:34

طلوع آفتاب

07:06

ظهر شرعی

12:15

مغرب شرعی

17:38

نيمه شب

23:22