امروز پنجشنبه برابر با 21 ژوئن 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:21    -    طلوع آفتاب: 04:43     -     ظهر شرعی: 13:02     -     مغرب شرعی: 21:37     -     نيمه شب: 00:09
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

02:21

طلوع آفتاب

04:43

ظهر شرعی

13:02

مغرب شرعی

21:37

نيمه شب

00:09