امروز دوشنبه برابر با 22 اُكتبر 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 06:03    -    طلوع آفتاب: 07:37     -     ظهر شرعی: 12:45     -     مغرب شرعی: 18:08     -     نيمه شب: 23:52
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

06:03

طلوع آفتاب

07:37

ظهر شرعی

12:45

مغرب شرعی

18:08

نيمه شب

23:52