امروز چهارشنبه برابر با 28 سپتامبر 2022

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:24    -    طلوع آفتاب: 06:56     -     ظهر شرعی: 12:51     -     مغرب شرعی: 19:00     -     نيمه شب: 23:58
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

05:24

طلوع آفتاب

06:56

ظهر شرعی

12:51

مغرب شرعی

19:00

نيمه شب

23:58