امروز پنجشنبه برابر با 21 سپتامبر 2017

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:12    -    طلوع آفتاب: 06:45     -     ظهر شرعی: 12:54     -     مغرب شرعی: 19:16     -     نيمه شب: 00:01
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

05:12

طلوع آفتاب

06:45

ظهر شرعی

12:54

مغرب شرعی

19:16

نيمه شب

00:01