امروز دوشنبه برابر با 23 سپتامبر 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:16    -    طلوع آفتاب: 06:48     -     ظهر شرعی: 12:53     -     مغرب شرعی: 19:12     -     نيمه شب: 00:00
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

05:16

طلوع آفتاب

06:48

ظهر شرعی

12:53

مغرب شرعی

19:12

نيمه شب

00:00