امروز يكشنبه برابر با 19 اوت 2018

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 04:09    -    طلوع آفتاب: 05:52     -     ظهر شرعی: 13:04     -     مغرب شرعی: 20:30     -     نيمه شب: 00:11
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

04:09

طلوع آفتاب

05:52

ظهر شرعی

13:04

مغرب شرعی

20:30

نيمه شب

00:11