امروز شنبه برابر با 25 نوامبر 2017

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:55    -    طلوع آفتاب: 07:35     -     ظهر شرعی: 11:48     -     مغرب شرعی: 16:15     -     نيمه شب: 22:55
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

05:55

طلوع آفتاب

07:35

ظهر شرعی

11:48

مغرب شرعی

16:15

نيمه شب

22:55