امروز سه شنبه برابر با 19 نوامبر 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 05:47    -    طلوع آفتاب: 07:25     -     ظهر شرعی: 11:46     -     مغرب شرعی: 16:21     -     نيمه شب: 22:54
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

05:47

طلوع آفتاب

07:25

ظهر شرعی

11:46

مغرب شرعی

16:21

نيمه شب

22:54