امروز دوشنبه برابر با 27 مى 2019

اوقات شرعی شهر لندن     اذان صبح: 02:45    -    طلوع آفتاب: 04:53     -     ظهر شرعی: 12:58     -     مغرب شرعی: 21:18     -     نيمه شب: 00:05
     

نمای مرکز اسلامی 

 

بازگشت

     
   
     

 

اذان صبح

اذان صبح

02:45

طلوع آفتاب

04:53

ظهر شرعی

12:58

مغرب شرعی

21:18

نيمه شب

00:05